วิธีการสั่งซื้อ

เว็บไซต์ www.shadeshops.com

อีเมล์ contact@shadeshops.com

โทร. 061-9141619

ช่องทางการชำระเงิน

ธนาคาร

สาขา

ชื่อบัญชี / เลขที่บัญชี

ประเภท

BBL_Logo

ถ.เพชรบุรีตัดใหม่

หจ. สหแสงทองกันสาดอลูมีเนียม
153-4-24590-5

ออมทรัพย์

*** โอนชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน (pay in) และหมายเลขคำสั่งซื้อ
เพื่อยืนยันการชำระเงินได้  3 ช่องทาง
1. แจ้งผ่านทาง SMS : 061-9141619  หรือ แจ้งทางไลน์ ID.LINE sangthong.awning
(พร้อมเขียนชื่อ – นามสกุล และเขียนกำกับในเอกสารว่า ยืนยันชำระเงินสำหรับ shadeshops.com)
2. ส่งอีเมล์ที่ : contact@shadesops.com
3. แจ้งผ่านเว็บไซต์ โดยกรอกรายละเอียดโดยใช้แบบฟอร์ม  ยืนยันการชำระเงิน