ขอแจ้งนโยบายการให้บริการเพื่อเป็นข้อตกลงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ ดังนี้

  • ก่อนใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องยอมรับนโยบายการให้บริการนี้ นโยบายการให้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องมีการแจ้งล่วงหน้า

  • หากผู้ใช้บริการประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิก สามารถทำได้โดยกดปุ่ม “สมัครสมาชิก” และกรอกข้อมูลต่างๆ ของคุณลงในแบบฟอร์มสมัครสมาชิก โดยที่ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าแรกเข้าแต่อย่างใด หลังจากบริษัทฯ ได้รับใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนแล้ว ผู้ใช้บริการจะสามารถใช้บริการใดๆ ของ shadeshops.com ได้ทันที

  • ระยะเวลาการเป็นสมาชิก จะมีผลอยู่ตลอดไปจนกว่าผู้ใช้บริการจะบอกเลิกการเป็นสมาชิก หรือ บริษัทฯ ยกเลิกอันเนื่องจากผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติผิดข้อกำหนดของ shadeshops.com

  • ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบต่อ ชื่อผู้ใช้งาน (E-Mail ), รหัสผ่าน (Password) ต้องปกปิดเป็นความลับ นอกจากน ี้ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านของตนเอง เว็บไซต์นี้เป็นกรรมสิทธิของบริษัทฯ ห้ามมิให้ผู้อื่นนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ

  • ระยะเวลาการเป็นสมาชิก จะมีผลอยู่ตลอดไป จนกว่าผู้ใช้บริการจะบอกเลิกการเป็นสมาชิก หรือบริษัทฯ ยกเลิกอันเนื่องจากผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติผิดข้อกำหนดของ shadeshops.com

  • เว็บไซต์นี้ประกอบด้วยเครื่องหมายการค้า คำว่า “shadeshops.com”

    เครื่องหมายการค้าที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ ห้ามมิให้ผู้อื่นนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาติจากบริษัทฯ

shadeshops.com ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา