ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า

1. เลือกสินค้าที่ต้องการ

Easy shade awning 1 x 2m Southern Sunset

2. ตรวจสอบรายการสินค้า

Easy shade awning 1 x 2m Southern Sunset1

3. ตรวจสอบที่อยู่สำหรับจัดส่ง และเลือกช่องทางการชำระเงิน

Easy shade awning 1 x 2m Southern Sunset2
Easy shade awning 1 x 2m Southern Sunset3

4. ระบบแสดงเลขที่การสั่งซื้อ

Easy shade awning 1 x 2m Southern Sunset4
Easy shade awning 1 x 2m Southern Sunset5